Voor meer informatie:

Email: secretaris@spcn.nl

 

Nieuwe fotos

  • IMG 20160911 124628
  • IMG 20160911 124623
  • IMG 20160911 122514
  • IMG 20160911 104832

Random fotos

  • page47 1053 full
  • 2012 SPCN 22 Januari  Nieuwjaarsreceptie Ford Museum  017
  • 2002 tt 42
  • DSC 3056 2

LoginGeschiedenis PDF Print E-mail
Written by Walter Prinzhorn   
Saturday, 26 February 2011 09:50

Studebaker Packard Club Nederland - SPCN

De Studebaker-Packard Club Nederland is een samenvoeging van de Packard Automobiel Club Nederland en de lezers van het blad Studebaker. De Club is een Chapter van de Packard Club of America en van de Studebaker Drivers Club.SPCN.

 

Van PAN naar SPCN

De Studebaker-Packard Club Nederland is opgericht op 29 Mei 1999 door Guy Tummers, Mischa Lemaire en Matthé Treijtel, en is voortgekomen uit de in 1994 opgerichte Packard Automobielclub Nederland (PAN) en het blad Studebaker. Deze club is sinds Maart 1995 een officiële Overseas Region van The Packard Club (of Packard Automobile Classics, Inc. anno 1953) en is opgericht volgens de voorwaarden gesteld door hun Board of Trustees. Én we zijn sinds mei 2001 een Chapter van de SDC (Studebaker Drivers Club inc.). Hoewel Studebaker - eigenaren en enthousiasten als sinds Juli 1996 welkom zijn geweest bij PAN en de club beide merken onvoorwaardelijk vertegenwoordigt, was dit nooit duidelijk uit de naamstelling van de club op te maken. Na de samenvoeging van de schrijvers van het blad Studebaker en het bestuur van de Packard Automobielclub Nederland is de Studebaker-Packard Club Nederland opgericht tijdens het grootse evenement, de First European Studebaker-Packard Day te Laren. 

Voor alle Studebakers en Packards

Bij de Studebaker-Packard Club Nederland zijn eigenaren en enthousiasten van ALLE Studebaker- en Packard-voertuigen welkom: personenauto’s, commerciële voertuigen en militaire voertuigen. Ook voertuigen die van fabriekswege origineel zijn uitgerust met mechanische componenten van Studebaker of Packard, zoals bijv. V8-motoren (1955-56 Hudson Hornet V8 en Nash Ambassador V8). Ook zijn auto’s van andere merken welkom die op een of andere wijze onderdeel hebben uitgemaakt van het Studebaker- en/of Packard-concern, denk hierbij aan bijv. Pierce-Arrow. De Studebaker-Packard Club Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam als vereniging onder het nummer 40190212. 

Het lidmaatschap

De jaarlijkse contributie voor een lidmaatschap bedraagt € 55,- en loopt van 1 Januari tot en met 31 December van het kalenderjaar. Een extra bijdrage is natuurlijk zeer welkom. 

Het clubblad

De Studebaker-Packard Club Nederland publiceert jaarlijks vier clubbladen met de naam "The Corporation" , samengesteld door het bestuur. De onderwerpen die in het clubblad aan de orde komen, worden geschreven door de leden. Uiteraard hebben de onderwerpen die leden aanreiken de hoogste prioriteit. Ons motto luidt dan ook steevast “voor leden door leden”. 

Hieronder volgt een beknopte geschiedenis geschreven door de eerste voorzitter en mede oprichter van de Studebaker-Packard Club Nederland, Guy Tummers 

In Maart 1995 kregen wij onze “Region charter” van The Packard Club, en zijn we een officiële “Overseas Region”. Kort nadat ik  lid was geworden van The Packard Club, werd ik gebeld vanuit Amerika. Het was George Hamlin, vice-president international liaison (samenwerking) van The Packard Club. Hij vroeg of ik een Nederlandse club wilde beginnen. En zo begon ik in 1994 met het opbellen van andere Nederlandse leden van The Packard Club. Want "The Packard Club" stelde de voorwaarde dat een Region door minimaal vijf nationale leden opgestart moest worden. Dus belde ik vele uren in de avonden, en vertelde ik van mijn plannen. Nadat ik mensen om me heen gevonden had, zoals Ton Verhaagen, Ronald van Gelderen, John Trampe, Gerard Lakeman en Will de Hek, die met mij een bestuurstaak wilde vervullen, konden we een afspraak maken bij de notaris voor het opmaken van een akte met daarin de statuten van de nieuwe vereniging. De Packard Automobielclub Nederland was een feit. 

Halverwege 1996 kwam hadden we 85% van alle in Nederland geregistreerde Packards in de club, de rek was er een beetje uit, aanwas was niet meer te verwachten omdat na enig onderzoek bleek dat de resterende Packards veilig en wel opgeborgen waren in musea of in privé-collecties. Het beperkt aantal leden beperkte ook onze mogelijkheden. Ook kon ik persoonlijk geen kant uit met mijn liefhebberij voor Studebaker en de historische band tussen Packard en Studebaker. Toen heb ik in de zomer van 1996 besloten om voortaan ook Studebaker-eigenaren en enthousiasten in onze club welkom te heten. Dit liep echter niet naar verwachting en dat is ook wel logisch omdat de naam Studebaker niet in de clubnaam voorkwam. Misschien ook wel omdat ik gezegend ben met eenzelfde mate van belangstelling voor beide merken, terwijl de meeste mensen of Packard-liefhebber zijn of Studebaker-liefhebber. 

In het voorjaar van 1998 toen ik hard mijn best deed om die historische band uit te dragen en af en toe een artikeltje plaatste in een oldtimerblad over mijn plannen, kreeg ik plots van een clublid een blad in de bus met de naam “Studebaker”. Het zal toch niet waar zijn!, hè, riep ik verbaasd. Wie begint er nou in dit landje een tweede club voor dit - in ons land - relatief onbekende merk. Matthé Treijtel was de schrijver en uitgever van het blad. Ik had twee dingen niet in de gaten, ten eerste was het geen club maar een blad, ten tweede wist maar een handje vol mensen dat wij als Packard Automobielclub Nederland ook voor Studebakers waren. En toen ik in dit blad ook nog eens (niet goed) las dat er “voldoende reden is om een club op te richten”, en men ook wel “andere Stars and Stripes (Amerikaanse automobielen) onderdak wilde bieden”, o.a. (en die noemde men het eerst) Packard, Hudson...toen kreeg ik spontaan alle kleuren van de regenboog. Impulsief als ik ben - had eerst de hele tekst moeten lezen (van het overigens zeer fraaie blad) - klom ik in de pen, mijn wapen in de strijd tegen het onrecht! Ik schreef Matthé een brief en publiceerde het in onze 15e Nieuwsbrief onder de kop “concurrentie uit eigen land”. 

Toen Matthé daarop vervolgens dat hele stukje integraal opnam in zijn blad en als reactie hierop schreef “een defensieve reactie uit angst voor concurrentie is niet op zijn plaats”, toen wilde ik eigenlijk wel eens “gaan praten”. Maar toen belde Mischa Lemaire, en die verstrekte duidelijkheid over elkaars opzet en doelen. Pas toen werd mij duidelijk dat de opzet verschilde (Ik voerde een club, Matthé een blad), maar dat het doel hetzelfde was. Mischa was een goede bemiddelaar. Uiteindelijk namen ze de telefoon en toen bleek Matthé een hele aardige vent te zijn! Tja, het kan verkeren. Mischa kwam met het idee om de boel bij elkaar te gooien en de oprichting van de Studebaker-Packard Club Nederland te vieren met een groot evenement, the first European Studebaker-Packard Day dus! 

Een briljant idee moet opgevolgd worden, en zo zijn we uiteindelijk allemaal in het bestuur beland van één en dezelfde club. We zien de nieuwe club met het nieuwe bestuur als een uitdaging. Voor de nabije toekomst willen wij méér evenementen organiseren, bijv. sleuteldagen voor de leden. 
Zo richt een vast bestuurslid zich op toekomstige evenementen en ander vast bestuurslid is onze vraagbaak voor vragen over technische zaken, en zal in ons clubblad vragen van leden beantwoorden. Tevens willen wij méér aandacht gaan besteden aan het beschrijven van SP-boeken en klassieker-beurzen. In de voorgaande publicaties hebben wij telkens een bepaald model Studebaker en Packard beschreven. Dit willen wij voortzetten, maar nu willen wij in elk clubblad de auto’s van de leden voorstellen, en dit aanvullen met wat historische en technische informatie over de betreffende modellen. Want tenslotte draait het in onze club om onze auto’s, en die willen we laten zien. Samen met hen willen wij van elk nieuw nummer weer een beter en interessanter nummer maken. Ons doel en motivatie voor de komende jaren is het om van de Studebaker-Packard Club Nederland een club te maken die het motto “voor en door de leden” hoog in het vaandel draagt. Wij zijn trots op onze leden en hun fraaie auto’s, en willen dit ook in elk nummer uitdragen. 

Guy Tummers 
Voorzitter van de Packard Automobiel club Nederland van 1995 - 1999                                                             
Voorzitter van de Studebaker - Packard Club Nederland van 1999 - 2000 
Voorzitter van de Studebaker - Packard Club Nederland van 2008 - 2009 

logo rond
Last Updated on Thursday, 09 February 2012 18:52