SPCN

De club voor alle Studebakers en alle Packards

SPCN is een club voor eigenaren en liefhebbers van alle Studebaker en Packard automobielen; personenauto’s, commerciële en militaire voertuigen. Ook voertuigen die met Studebaker of Packard componenten zijn opgebouwd zoals bijv. V 8 motoren in de Hudson en Nash (1955/1956) evenals merken die op een of andere wijze onderdeel hebben uitgemaakt van de Studebaker en/of Packard historie zoals bijv. Pierce Arrow en Rockne. Tevens staan wij open voor de andere kleinere USA merken zoals Kaiser- Frazer, Willys en AMC.

Activiteiten

Het jaar trappen we uiteraard af met de Nieuwjaarsreceptie in januari voor de eerste ontmoeting van het jaar. Hiervoor wordt telkens weer een verassende locatie gevonden. Jaarlijks organiseren leden van de club verder een aantal ritten door de mooiste delen van Nederland. Als eerste de jaarlijkse ALV met daarna een korte rit in de omgeving. Verder is een rit tijdens het Bloemencorso in de Bollenstreek een van de regelmatig terugkerende voorjaarsritten en rijden we daarna vanuit Sassenheim een rit door de omgeving met als eindpunt de boulevard in Noordwijk. Daarnaast worden de leden uitgenodigd een rit te verzorgen in hun omgeving, op deze manier maken we vaak kennis van de toch zo mooie streken in Nederland en de grensstreken. Jaarlijks is er in de zomermaanden de vierdaagse European Studebaker Meet, georganiseerd door een van onze zusterorganisaties in een van de Europese landen. In juni zijn we uitgenodigd voor de Vaderdagrit, op de zaterdag voor Vaderdag weliswaar, door de Rotterdamse club Apollo. Het tweede weekend van september rijden we in het kader van de International Drive Your Studebaker Day ergens in het land. Stuk voor stuk prachtige ritten waarbij het ontmoeten van elkaar en het genieten van elkaars auto’s een belangrijk onderdeel is. Het staat alle leden vrij om met een voorstel voor een activiteit te komen.

The Corporation

Het clubblad The Corporation verschijnt drie keer per jaar. De onderwerpen die in het clubblad aan de orde komen worden mede geschreven door de leden. Uiteraard hebben de onderwerpen die onze leden aanreiken de hoogste prioriteit. Ons motto luidt dan ook:
“voor leden door leden”

De club

De Studebaker-Packard Club Nederland, afgekort SPCN, is opgericht op 29 Mei 1999. De club is een Overseas Region van The Packard Club en een Overseas Chapter van de Studebaker Drivers Club (SDC). Tevens is zij aangesloten bij de FEHAC.
De correspondentie van de club wordt per email gevoerd en/of via ons blad de Corporation.
Onze Facebook pagina is Studebaker Packard Club Nederland

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Marius Brouwer (voorzitter@spcn.nl)
Secretaris: René van Heumen (secretaris@spcn.nl)
Penningmeester: Herman Blaak (penningmeester@spcn.nl)
Ondersteund door:
Ritten coördinator: Kees Jongenburger (evenementen@spcn.nl)
Internationale contacten: Paul Dammes (p.dammes@kpnplanet.nl)
Redacteur “The Corporation“: Piet Nicola (redactie@spcn.nl)
Facebook pagina moderator: Christa Vrasdonk

: Studebaker Packard Club Nederland

Het lidmaatschap

De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 55,– voor 2023 en loopt van 1 Januari tot en met 31 December van het kalenderjaar.