FEHAC Nieuwsbrief NRME

Het FEHAC Register Mobiel Erfgoed is (bijna) klaar om gevuld te worden!
Het heeft even geduurd, zo’n 15 jaar denken en praten, vallen en opstaan, maar het Register Mobiel Erfgoed is in een proefopstelling klaar. Nu volgt de definitieve versie en die gaat na een grondige test en evaluatiefase gevuld worden.

“Een feestelijk moment”, vind Stefan Hulman, voorzitter van de FEHAC. En een belangrijk moment, want de overheid dringt al sinds eind jaren ’90 aan op het Erfgoed Register. Het is een belangrijk strategisch instrument om beleid te maken, niet alleen voor de overheid maar zeker ook voor de FEHAC. De toenemende druk voor de eigenaren van de klassieke auto vanuit de politiek (Motor Rijtuigen Belasting, Betalen naar Gebruik) en de milieu-eisen maken dat de FEHAC moet doorpakken om haar plaats als belangenbehartiger van het mobiele erfgoed te verantwoorden en zeker te stellen. Het Register is daarbij van essentieel belang.

In de loop der jaren is de taak van de FEHAC veranderd. Van liefhebbersvereniging heeft de FEHAC de slag gemaakt naar belangenbehartiger van al die clubs en eigenaren die hun mobiel erfgoed willen behouden voor de toekomst. De hele federatie mag en moet gezien worden als hoeder van het mobiele erfgoed, zeker sinds de invoering van de Erfgoed Wet in 2016. Daarom is het zo belangrijk dat het Erfgoedregister er nu daadwerkelijk komt.

Het is de digitale online catalogus van het mobiele erfgoed. Het geeft een eenduidig overzicht van wat mobiel erfgoed is, vastgelegd volgens heldere criteria. En met de maatschappelijke rol van de FEHAC in gedachten wordt het register opengesteld voor het grote publiek. Het is bovendien de onderbouwing voor de erfgoedvink in het RDW-kentekenregister, een belangrijke doelstelling van de  RDW die wordt ondersteund door de FEHAC. Het is bovendien een belangrijke bijdrage aan de samenwerking binnen de Mobiele Collectie Nederland (MCN).

Wat komt er in het Register?
De exacte definitie van wat mobiel erfgoed is, is er nog niet. Deze moet in overeenstemming tussen de FEHAC, MCN en de Rijks- en Europese overheid vastgesteld worden. We kunnen denken aan leeftijd, authenticiteit, onderhoud, compleetheid en of het functioneert. Er kan ook aan categorieën gedacht worden. Het wordt een digitale collectie van voertuigen gesorteerd op merk en de gecorrigeerde modelnaam. Maar dat niet alleen, ook de niet-gekentekende voertuigen komen er in, zoals koetsen, karren, sledes en stoomwalsen. Het Erfgoedregister wordt  toegankelijk voor het grote publiek, de clubs en de eigenaren van de voertuigen.

Is het register veilig en wat doen wij niet?
Jazeker, want er komen geen NAW-gegevens van de eigenaren in. (Zoek)gegevens en data bestanden worden niet gedeeld met commerciële belangstellenden zoals bedrijven en verzekeraars. Het zomaar downloaden van de Erfgoed- en voertuigdata door gebruikers is NIET mogelijk.
Daarom wil de FEHAC een beveiligd inlogprotocol dat door en door getest wordt.

Inmiddels is voor softwareleverancier Deventit en het programma Atlantis gekozen. Deze software wordt in de erfgoed wereld veel gebruikt. Het Spoorwegmuseum en het Louwman Museum werken hier onder andere ook mee. Twintig vrijwilligers van aangesloten clubs zijn momenteel het programma aan het testen. Dat doen ze in een testomgeving waar nu zo’n 1 miljoen voertuigen in kunnen en waar inmiddels ook gegevens van de RDW in zijn geïmporteerd.

Het projectteam is heel tevreden over de mogelijkheden van het pakket en gaat nu de evaluatie van de testomgeving afronden.
Daarna worden verdere toepassingen voor eigenaren en clubs voor deze 1e fase geïmplementeerd.
Uiteraard moet de Register Website interessant en aantrekkelijk gemaakt worden voor bezoekers. Dat gebeurt door naast beeld en geluid ook de voor het model relevante voertuiggegevens van bijvoorbeeld NCAD en CONAM te koppelen. Gesprekken hierover zijn nog gaande.

Om de exploitatie van het register beheersbaar te houden zullen o.a. de sector Rail en enkele clubs de software, tegen een vergoeding, ook kunnen gaan gebruiken.

Overwogen wordt ook om een ‘FEHAC-loket’ op te zetten dat door de eigenaar geconstateerde fouten van de voertuigregistratie verzamelt en hierover met de RDW communiceert. Hierover wordt op dit moment met de RDW gesproken. Een formeel besluit van het FEHAC-bestuur moet hiervoor nog worden genomen.

Om de exploitatie dekkend te krijgen worden voor deze diensten een kleine vergoeding gevraagd. Voor de eigenaren van de voertuigen én de clubs die géén lid zijn van de FEHAC, zal deze vergoeding (vanzelfsprekend) hoger worden.

Er wordt verder nagedacht om in het land een aantal sessies te organiseren met de bij de FEHAC aangesloten clubs, een heuse FEHAC-roadshow dus! Aangevuld met enkele digitale online Vraag & Antwoord sessies met geïnteresseerden leden van de clubs.

De basis is gelegd, de FEHAC kan nu de laatste stap zetten naar een prachtig Register Mobiel Erfgoed voor alle liefhebbers en eigenaren van klassieke voertuigen